อย่ามั่น..ไม่งั้นจะพัง!!!

อย่ามั่น..ไม่งั้นจะพัง!!!

[:th]https://youtu.be/rqjPbu5dlnw

คำบรรยายทำให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหญ่ขึ้น ซึ่งรวมถึงผู้ชมที่หูหนวกหรือมีปัญหาในการได้ยิน หรือผู้ชมที่พูดภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาที่ใช้ในวิดีโอ[:]