“ฮอร์โมนเอสโตรเจน” ควรเลือกทานแบบไหน?

“ฮอร์โมนเอสโตรเจน” ควรเลือกทานแบบไหน?

 

“ฮอร์โมนเอสโตรเจนควรเลือกทานแบบไหน?

 

ฟีโรเน่มีสารสกัดไฟโตเอสโตรเจนที่ได้จาก กลุ่มพืช ซึ่งออกฤทธิ์คล้าย “ฮอร์โมนเอสโตรเจน”

ที่ช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงจากธรรมชาติ

 

 เอสโตรเจน แบ่งได้ 2 กลุ่ม

  1. สารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือ สังเคราะห์จากธรรมชาติ เช่น ฮอร์โมนเอสโตรเจน

ที่เกิดจากรังไข่ หรือเอสโตรเจนที่ได้จากสารสกัดจำพวกพืช กลุ่มนี้เมื่อทานเข้าสู่ร่างกาย

จะมีเปอร์เซ็นต์การเห็นผลช้า แต่จะไม่เป็นอันตรายเพราะสารสกัดที่ได้เป็น

สารสกัดจากธรรมชาติซึ่งเป็นผลดีต่อร่างกาย

  1. สารที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยสารเคมี เช่น Growth Promoters (สารเร่งการเจริญเติบโต)

, DES (ยาปรับฮอร์โมน) , DDT (สารเคมีจำพวกยาฆ่าแมลง) หรือชนิดต่างๆที่มีฤทธิ์คล้าย

เอสโตรเจน กลุ่มนี้เมื่อทานเข้าสู่ร่างกายจะเห็นผลอย่างรวดเร็ว แต่จะเป็นอันตรายต่อร่างกาย

 

 

ดังนั้น ควรเลือกใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ได้จากพืชหรือไฟโตเอสโตรเจน เพราะมีความ

เป็นธรรมชาติ เข้ากับร่างกายได้ดี และร่างกายสามารถนำฮอร์โมนที่ได้จากธรรมชาติ

เหล่านี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่มีผลข้างเคียงน้อยกว่าการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจน

สังเคราะห์ ที่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายค่อนข้างมาก