ที่สุดของฮอร์โมนจากธรรมชาติต้อง…#pherone

ที่สุดของฮอร์โมนจากธรรมชาติต้อง…#pherone

[:th]https://youtu.be/-yFEczmBVtY

คำบรรยายทำให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหญ่ขึ้น ซึ่งรวมถึงผู้ชมที่หูหนวกหรือมีปัญหาในการได้ยิน หรือผู้ชมที่พูดภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาที่ใช้ในวิดีโอ[:]