นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้อง #pherone ???

นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้อง #pherone ???

[:th]https://youtu.be/10TnescKmEE

คำบรรยายทำให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหญ่ขึ้น ซึ่งรวมถึงผู้ชมที่หูหนวกหรือมีปัญหาในการได้ยิน หรือผู้ชมที่พูดภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาที่ใช้ในวิดีโอ[:]