เกย์ทานได้ไหม โก้มีคำตอบครับ

เกย์ทานได้ไหม โก้มีคำตอบครับ

[:th]https://youtu.be/P00YiiO8UBk

คำบรรยายทำให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหญ่ขึ้น ซึ่งรวมถึงผู้ชมที่หูหนวกหรือมีปัญหาในการได้ยิน หรือผู้ชมที่พูดภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาที่ใช้ในวิดีโอ[:]