เคยไหม?…กลัวไม่สวยมากกว่ากลัวตาย!!!

เคยไหม?…กลัวไม่สวยมากกว่ากลัวตาย!!!

[:th]https://youtu.be/NGVVTxueJWs

คำบรรยายทำให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหญ่ขึ้น ซึ่งรวมถึงผู้ชมที่หูหนวกหรือมีปัญหาในการได้ยิน หรือผู้ชมที่พูดภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาที่ใช้ในวิดีโอ[:]