เพราะเขารู้ว่าหนูไม่ใช่ ผู้หญิง!

เพราะเขารู้ว่าหนูไม่ใช่ ผู้หญิง!

[:th]https://youtu.be/_hiiZk_gVK4

คำบรรยายทำให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหญ่ขึ้น ซึ่งรวมถึงผู้ชมที่หูหนวกหรือมีปัญหาในการได้ยิน หรือผู้ชมที่พูดภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาที่ใช้ในวิดีโอ[:]