เมื่อสาวประเภทสองทั้ง 3 วัย ถูกถามคำถามลับสุดๆ : PHERONE

เมื่อสาวประเภทสองทั้ง 3 วัย ถูกถามคำถามลับสุดๆ : PHERONE

[:th]https://youtu.be/EzMQFwnoxnY

คำบรรยายทำให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหญ่ขึ้น ซึ่งรวมถึงผู้ชมที่หูหนวกหรือมีปัญหาในการได้ยิน หรือผู้ชมที่พูดภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาที่ใช้ในวิดีโอ[:]