Pherone ฮอร์โมนที่ผู้หญิงและสาวสอง ต้องกิน!!!

Pherone ฮอร์โมนที่ผู้หญิงและสาวสอง ต้องกิน!!!

[:th]https://youtu.be/Bha0fakjv4U

คำบรรยายทำให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหญ่ขึ้น ซึ่งรวมถึงผู้ชมที่หูหนวกหรือมีปัญหาในการได้ยิน หรือผู้ชมที่พูดภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาที่ใช้ในวิดีโอ[:]